INTEGRACIJA BERIJAPrednosti integracije Beri softvera
  • Beri je jeftiniji izbor nego Vaša lična usluga dostave ( zaposleni, oprema, vozila.. ).
  • Nema troškova pridruživanja, Vi samo plaćate onda kada koristite uslugu.
  • Veliki izbor paketa i mogućnosti prilagođavanja Vašim potrebama.
  • Beriji su dostupni uvek i odmah, kada ih Vi i Vaše mušterije trebate.